Tjänst för uppslagning av användare i PEPPOL

Denna tjänst är primärt avsedd för användning av myndigheter, kommuner och landsting. Tjänsten ger möjlighet att kontrollera om fakturamottagare finns registrerade i PEPPOL.