Tjänst för uppslagning av användare i PEPPOL

OBSERVERA att denna funktion nu är inbyggd SFTI Verifieringstjänst. Denna sida kommer att tas bort.


Du hittar den nya tjänsten här SFTI Verifieringstjänst


Eventuellt kan du behöva registrera dig på nytt.