Tjänst för uppslagning av användare i PEPPOL

OBSERVERA att denna funktion nu är inbyggd SFTI Verifieringstjänst. På sikt kommer denna sida att tas bort.


Du hittar den nya tjänsten här SFTI Verifieringstjänst


Eventuellt kan du behöva registrera dig på nytt.